butySportowe.com.pl

Szukaj najtańszych ofert na buty sportowe według producenta, kategorii lub sklepu

Regulamin

Administratorem strony jest Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685 o kapitale zakładowym w wysokości 3.621.529,50 PLN w całości opłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736

Dane korespondencyjne:
Marketing Investment Group S.A.
ul. Michała Życzkowskiego 10
31-864 Kraków
NIP: 675-11-87-580